بقا در طبیعت

سال نو مبارک

 

جدیدترین مطالب:

نکاتی در مورد شنا در رودها

شنا در رود، غرق شدن، بقا در آب، بقا در دریا، نجات در آب، زندگی در شرایط سخت ، زندگي در شرايط سخت ، مهارت زنده ماندن در طبیعت ، سازگاری با طبیعت ، سازگاري با طبيعت ،هنر زنده ماندن در شرایط سخت ، زنده ماندن در طبیعت ، بقا در طبیعت ، مهارت های زنده ماندن در شرایط سخت ، مهارت هاي زنده ماندن در شرايط سخت ، تله ، تله گذاری ، تله گذاري ، جهت یابی ، جهت يابي ، آتش ، آب ، چاقوبسیاری از افراد تصور می کنند که دریاچه، یا رود یا برخی انواع دیگر آبهای غیر دریایی، مکانهایی ایمن برای شنا کردن می باشند. شاید آرام بودن ظاهر آب یا تصور نادرست مبنی بر کم عمق بودن این آبها، چنین حس ایمنی کاذبی را در فرد بوجود می آورد،

ادامه مطلب...
فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان