بقا در طبیعت

جهت بازدید نتایج آزمون پیشرفته کلیک کنید

نتایج آزمون بهمن ۱۳۹۵

نفر اول

آقای علیرضا کاویان پور ۴۵ ساله

با ۸۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای خسرو حیدری ۳۵ ساله

با ۶۵ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای مهران روشن ۳۹ ساله

با ۳۵ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون مقدماتی

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

محمد علی پور محمدی

علی خرمشاهی

علیرضا عیادیپور

بابک

بنیامین علایی

کوروش محمدی

هادی محمودی

محمد محمدی

علی دارابی

سارا علیزاده

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۳۰

۳۹

۱۸

۱۵

۲۵

۲۴

۲۴

۲۲

۱۸

۱۸

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۰

۲۵

۲۰

۲۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰


جهت بازدید نتایج آزمون مقدماتی کلیک کنید

نتایج آزمون بهمن ۱۳۹۵

نفر اول

آقای آرمین خان محمدی ۳۸ ساله

با ۵۷ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای نیما محسنی ۴۳ ساله

با ۵۲ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای عرفان شمسایی ۲۴ ساله

با ۴۷ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون پیشرفته

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

اسماعیل خاوری

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۸

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۱۴

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان