بقا در طبیعت

جهت بازدید نتایج آزمون پیشرفته کلیک کنید

نتایج آزمون دیماه ۱۳۹۵

نفر اول

آقای نصرت محمدی ۵۲ ساله

با ۹۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای کیوان حسینی ۳۰ ساله

با ۶۵ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای مهدی اسماعیلی ۲۵ ساله

با ۳۵ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون مقدماتی

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

مهدی نصر

علی وطن دوست

فاطمه ناظمی

احسان خسروی

رضا زیوداری

امید توانا

حسن تاجیک

علیرضا آریا

محمد گلی

فربد احسانی

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۳۰

۳۹

۱۹

۱۵

۲۲

۳۱

۲۴

۲۰

۱۸

۱۵

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۰

۲۵

۲۵

۲۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰


جهت بازدید نتایج آزمون مقدماتی کلیک کنید

نتایج آزمون دیماه ۱۳۹۵

نفر اول

آقای محمد صادق اعتقادی ۲۰ ساله

با ۶۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای علی ساسانی ۴۱ ساله

با ۵۰ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای حافظ نصر ۱۷ ساله

با ۴۲ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون پیشرفته

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

مهدی اسماعیلی

اسماعیل

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۵

۳۵

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۹

۳۳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران