بقا در طبیعت

جهت بازدید نتایج آزمون پیشرفته کلیک کنید

نتایج آزمون مرداد ۱۳۹۶

نفر اول

آقای همایون علیزاده ۳۸ ساله

با ۸۵ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای خسرو محمدی ۲۱ ساله

با ۷۵ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای مریم صالحی ۳۲ ساله

با ۵۰ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون مقدماتی

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

مصطفی قلی پور

مریم احمدی

دانیال صفری

امیر امیدوار

علی ازلگینی

محمد سعادت

ساجده

حسن تراب پور

کیوان اهری

مینا قلی پور

محمد پورانی

محمد قریشی

علی فلاحتی

محمدرضا آریایی

حمید سعادت خواه

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۱

۲۶

۲۴

۲۰

۱۸

۱۸

۱۸

۳۵

۲۵

۲۶

۱۳

۳۷

۴۲

۲۱

۱۹

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۰

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۱۵

۱۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰


جهت بازدید نتایج آزمون مقدماتی کلیک کنید

نتایج آزمون مرداد ۱۳۹۶

نفر اول

آقای احمد اسلامی ۳۲ ساله

با ۷۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای محمدرضا پورمند ۴۱ ساله

با ۶۵ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای علیرضا فراهانی ۲۷ ساله

با ۴۳ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون پیشرفته

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

کیانوش سلیمانی

احمد توکلیان

سهراب سراج

شهرام سلیمانی

----

----

----

----

----

----

----

----

۵۲

۲۲

۳۱

۴۳

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۱

۲۸

۲۲

۱۹

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان